21, Ιανουαρίου 2008

εκπαιδευτικά blogs

Posted in εκπαίδευση, νέες τεχνολογίες στις 3:25 μμ από Παντελής Πρέζας

Μια πρώτη παρατήρηση είναι πως τα blogs που ασχολούνται αποκλειστικά με θέματα εκπαίδευσης είναι λίγα και δυσκολο εύρετρα. Δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν μέσω των συνηθισμένων μηχανών αναζήτησης. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης των blogs ( blogz.gr  , www.blogle.gr) για να εντοπιστούν μερικά αξιόλογα blogs με εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Σαφέστατα είμαστε αρκετά πίσω στη χώρα μας από το να θεσπιστεί ο ελληνικός διαγωνισμός the edublog awards .Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τα «εκπαιδευτικά» blogs σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Αυτά που δημιουργούνται από κρατικούς φορείς και οργανωμένες ομάδες επαγγελματιών (όχι κατ΄ ανάγκη συνδικαλιστικών ενώσεων)Αυτά που δημιουργούνται από ιδιώτες από άτομα. Στην πρώτη περίπτωση είναι πιο οργανωμένα, με περιεχόμενο πιο πλούσιο αλλά και πιο «εντοπισμένο». Παίζουν κυρίως το ρόλο ενημερωτικού πίνακα ανακοινώσεων και  δευτερευόντως ανταλλάσσονται απόψεις και γίνονται «ζυμώσεις».Αντιπροσωπευτικά blogs είναι:α)κυβερνητικά: http://bioedublog.wordpress.com Θεματικό του Π.Ι. για το μάθημα της βιολογίας. Με πλουσιότατο υλικό και αναλυτικές παρουσιάσεις αλλά χωρίς πολλούς σχολιασμούς από επισκέπτες.http://iteaschool.wordpress.com Δημιουργημένο από το δημοτικό σχολείο Ιτέας. Περισσότερο έχει το ρόλο ιστοσελίδας παρουσίασης δραστηριοτήτων. Δεν υπάρχουν κείμενα μαθητών. Δεν γίνονται σχολιασμοί από τους επισκέπτες.β) φορέων:http://tsmedebthmia.blogspot.com/  Το blog των Μηχανικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποτελεί “προέκταση” της λίστας tsmedebthmia και δεν εκπροσωπεί συνδικαλιστικές ενώσεις. Ενημερωτικό blog με αρκετούς σχολιασμούς από τους επισκέπτες. Στη δεύτερη περίπτωση των blogs προσωπικών εκπαιδευτικής θεματολογίας, η λειτουργία τους είναι η κλασσική λειτουργία. Ένα από τα πιο πλούσια εκπαιδευτικά blogs είναι το: http://didaskw.blogspot.com  . Με πλούσιο περιεχόμενο αλλά και πολλά σχόλια από τους επισκέπτες. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στο ότι επισκέπτες είναι κυρίως μαθητές που σχολιάζουν και προτείνουν ιδέες πάνω σε εκπαιδευτικές πρακτικές. http://mcsotos.wordpress.comΜε θέμα τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Ενημερωμένο και με αρκετά comments. 

Advertisements

4, Δεκέμβριος 2007

η χρήση των blogs στην εκπαίδευση

Posted in εκπαίδευση, νέες τεχνολογίες tagged , , στις 8:10 πμ από Παντελής Πρέζας

Τα blogs μπορούν να χαρακτηρισθούν ως νέο κοινωνικό φαινόμενο. Μπορούμε να μιλήσουμε ήδη για επανάσταση της ενημέρωσης, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Το διαδίκτυο έχει πια  εφαρμογή και στην ανεμπόδιστη και «αφιλτράριστη» διάδοση της «αυθεντικά» σχολιασμένης είδησης.

Η είδηση αλλά και ο σχολιασμός της μπορεί πια, χωρίς να υπόκειται σε λογοκρισία  να «εκτεθεί» και να αξιολογηθεί από τον τελικό χρήστη που είναι η κοινωνία και ο τελικός αποδέκτης,  το άτομο.

            Επειδή ακριβώς είναι τόσο νέα η τεχνολογία των blogs, δεν έχουν καταγραφεί ακόμα οι δυνατότητες ανάπτυξης της εφαρμογής, ούτε φυσικά έχουν αναλυθεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτού του κοινωνικού – τεχνολογικού φαινομένου.

            Συνεπώς είναι πρόωρο να αναφερθούμε και στην επίδραση των blogs στην εκπαίδευση με όρους επιστημονικούς (παρατήρηση – πείραμα – επιβεβαίωση). Παρ’ όλα αυτά θα προσπαθήσω να κάνω μια καταγραφή των μορφών που μπορεί να πάρει η χρήση αυτής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Σε δεύτερο στάδιο θα επιχειρήσω  να περιγράψω κάποιες επιπτώσεις που μπορούν να επιφέρουν και σ΄ αυτό τον χώρο τα blogs.

            Τα blogs μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτών, με στόχο να δημιουργήσουν ανοιχτές ομάδες συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων σε θέματα επιστήμης. Τότε θα έχουν τη μορφή αναλυτικών – εκτεταμένων forums. Φυσικά, επειδή ενσωματώνουν πιο πλήρη εργαλεία, μπορούν και υποστηρίζουν καλύτερα, πολύπλευρα και πιο αναλυτικά την ανάπτυξη στοχευμένης ακαδημαϊκής συζήτησης.

Τα blogs μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδοσχολικά, για επικοινωνία και επιστημονική ενημέρωση, μεταξύ των εκπαιδευτικών τα σχολικής εκπαίδευσης. Όπως στην προηγούμενη περίπτωση, έτσι και σ΄ αυτή μπορούν να έχουν το ρόλο αναλυτικών θεματικών forums.

Τέλος τα blogs μπορούν να ενσωματωθούν στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και στην πρωτοβάθμια αλλά κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τη μορφή «συντονισμένων» δημόσιων συζητήσεων των μαθητών. Ο συντονισμός αυτός μπορεί να γίνεται από εκπαιδευτικούς του σχολείου αλλά με στόχο, σε δεύτερη φάση, να μπορεί να είναι διαχειριζόμενα από την ομάδα των συμμετεχόντων μαθητών με όλο και μεγαλύτερο πεδίο ελευθερίας.

Τα blogs αυτά μπορεί να είναι κλειστά, να απευθύνονται στους μαθητές μιας τάξης ή ενός σχολείου. Μπορεί να είναι πιο ανοιχτά, με το να απευθύνονται σε συγκεκριμένη σχολική κοινότητα μιας σχολικής μονάδας. Σε πλήρη εξέλιξη μπορούν τέλος να είναι πλήρως ανοιχτά και αυτορυθμιζόμενα, με τη δυνατότητα να συμμετέχουν σ΄ αυτά όλη η κοινωνία.

Η θεματολογία τους θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη αλλά να ορίζεται από τη σχολική κοινότητα κι όχι από τον ή τους καθηγητές μόνο. Μπορεί να είναι στενά γνωστικού περιεχομένου, αλλά και κοινωνικού προβληματισμού.

Η χρήση των πολυμέσων αλλά και των εργαλείων του web 2 στα blogs, θα μπορούσαν να  συντελέσουν στη μετατροπή του τεχνολογικού εργαλείου αυτού σε εργαλείο στήριξης εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης αλλά και τελικάε σ δυναμικό εργαλείο μετασχηματισμού της κοινωνίας μας.